συγκρότημα διαμερισμάτων στην Κύπρο

apartment building in Cyprus

2012 – Συγκρότημα διαμερισμάτων στην Κύπρο (σε συνεργασία με τον Μάριο Κωνσταντίνου)

This entry was posted in architecture, computer graphics, projects. Bookmark the permalink.