κατοικία στο Αιγάλεω

residence in Aigaleo

2012 – αρχιτεκτονική μελέτη διώροφης κατοικίας 80 τ.μ. στο Αιγάλεω
(σε συνεργασία με την Νίκη Δημοπούλου)
This entry was posted in architecture, projects. Bookmark the permalink.