ανακαίνιση οικίας του 1950

mosaic residence renovation
2013 – αρχιτεκτονική μελέτη / σχεδιασμός επίπλων / κατασκευή οικίας στη Ν. Σμύρνη
συνεργάτης επίβλεψης κατασκευής : Σπύρος Πλέσσας
d2collagen
a8
a1
a3
IMG_01602
IMG_0168
a4
a
a6
a5
a2
a9
a7

This entry was posted in architecture, computer graphics, photography, projects. Bookmark the permalink.