ανακαίνιση φοιτητικού κοιτώνα

student dorm renovation

2013 – ανακαίνιση φοιτητικού κοιτώνα 8 τ.μ. στην Αθήνα

a1
a5b
a3b
a4b
a2b

This entry was posted in architecture, computer graphics, projects. Bookmark the permalink.