αρχιτεκτονική μελέτη βιβλιοπωλείου

thumbnail1

2015 – αρχιτεκτονική μελέτη / σχεδιασμός επίπλων για το βιβλιοπωλείο / cafe / χώρο εκδηλώσεων της αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας του βιβλίου “οι εκδόσεις των συναδέλφων” στα Εξάρχεια
1b

IMG_0008
2
IMG_9951
5
IMG_9927
IMG_9926
4a
1a
4m
3a

This entry was posted in architecture, computer graphics, photography, projects. Bookmark the permalink.