σχεδιαστικές προτάσεις για την P.M.I.

th2s2

Σχεδιαστικές προτάσεις χώρων και αντικειμένων στο πλαίσιο συνεργασίας με την Philip Morris International.

flaga3
flag1
1
3333s
22222

per2
per1

eventb2
eventb1

eventa2
eventa1

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ ενδέχεται να έχει κατασκευάσει υλικά, υλοποιώντας εν μέρει τις ανωτέρω σχεδιαστικές προτάσεις. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κατασκευασθέντων υλικών ανήκουν στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ ή σε τρίτους με τους οποίους αυτή συνεργάσθηκε για την κατασκευή τους.

Δημοσιεύθηκε στην computer graphics, industrial design, projects, αρχιτεκτονική. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.