ανακαίνιση γραφείων εταιρίας εισαγωγής υφασμάτων

fabric company office

2010 – ανακαίνιση γραφείων εταιρίας εισαγωγής υφασμάτων στο Καπανδρίτι Αττικής
(σε συνεργασία με την Νίκη Δημοπούλου)


This entry was posted in architecture, computer graphics, projects. Bookmark the permalink.