ανακαίνιση δικηγορικού γραφείου

thumfa

2015 – αρχιτεκτονική μελέτη / σχεδιασμός επίπλων / κατασκευή δικηγορικού γραφείου στην Λ. Αλεξάνδρας

katopseis

IMG_0204
IMG_0199
IMG_0222
IMG_0215
IMG_0211
IMG_0243
3ds

This entry was posted in architecture, photography, projects. Bookmark the permalink.