ανακαίνιση δικηγορικού γραφείου

thumfa

2015 – αρχιτεκτονική μελέτη / σχεδιασμός επίπλων / κατασκευή δικηγορικού γραφείου στην Λ. Αλεξάνδρας

katopseis

Δημοσιεύθηκε στην photography, projects, αρχιτεκτονική. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.