εξώφυλλα δίσκων για την δισκογραφική Methlab (BNKR series)

thumbsrd

2017
DR // Epoch
methLab recordings
cover by iraisynn attinom
soundcloud link

2017
disprove // oppression
methLab recordings
cover by iraisynn attinom
soundcloud link

2017
Acid Lab // EVORA EP
methLab recordings
cover by iraisynn attinom

This entry was posted in computer graphics, projects. Bookmark the permalink.