Μονοκατοικία με “Roof Garden” στην Λεμεσό

thumfa

2012 – αρχιτεκτονική μελέτη μονοκατοικίας με “Roof Garden” στην Λεμεσό.This entry was posted in architecture, computer graphics, projects. Bookmark the permalink.