κτίριο μικτής χρήσης στη Λευκωσία

thumfa

2011 – κτίριο μικτής χρήσης στο Γέρι, Λευκωσίας (αρχιτεκτονική μελέτη, πολεοδομική άδεια)
This entry was posted in architecture, computer graphics, projects. Bookmark the permalink.