κτίριο μικτής χρήσης στη Λευκωσία

thumfa

2011 – κτίριο μικτής χρήσης στο Γέρι, Λευκωσίας (αρχιτεκτονική μελέτη, πολεοδομική άδεια)
Δημοσιεύθηκε στην computer graphics, projects, αρχιτεκτονική. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.