εστιατόριο – wine bar ‘Harvest’

tharve

2017 – αρχιτεκτονική μελέτη / σχεδιασμός επίπλων / κατασκευή εστιατορίου – wine bar ‘Harvest’ στις Βρυξέλλες
(σε συνεργασία με την Vera Emanuilov)This entry was posted in architecture, computer graphics, industrial design, projects. Bookmark the permalink.