ανακαίνιση μικρού διαμερίσματος

small appartment renovation

2011 – αρχιτεκτονική μελέτη για ανακαίνιση διαμερίσματος 40 τ.μ. στην ΑθήναThis entry was posted in architecture, computer graphics, projects. Bookmark the permalink.