νέφος σημείων εκκλησίας

church point cloud

2011 – τοπογραφική μελέτη και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο εκκλησίας

This entry was posted in computer graphics, projects, topography. Bookmark the permalink.