νέφος σημείων εκκλησίας

church point cloud

2011 – τοπογραφική μελέτη και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο εκκλησίας

Δημοσιεύθηκε στην computer graphics, projects, topography. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.