επαγγελματικές κάρτες καταστήματος υφασμάτων

fabric store business cards

2011 – επαγγελματικές κάρτες για κατάστημα υφασμάτων στην Αθήνα
(σε συνεργασία με την Νίκη Δημοπούλου)


This entry was posted in computer graphics, projects. Bookmark the permalink.