| η ομάδα / γενικές αρχές / η διαδικασία |

/ Υπάρχουν πολλές τάσεις ή σχολές στην αρχιτεκτονική. Κάποιες ακολουθούν αυστηρούς κανόνες, άλλες είναι πιο ελεύθερες. Όμως το κάθε έργο είναι μοναδικό και ιδιαίτερο. Πέρα λοιπόν από τους επί μέρους κανόνες, αν χρειαζόταν να διαλέξουμε κάποιες βασικές γενικές αρχές που μας εκφράζουν, αυτές θα ήταν οι εξής:

 • Η αρχιτεκτονική δεν είναι προνόμιο των λίγων. Όλοι έχουν δικαίωμα στην αρχιτεκτονική.
 • Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ένα προσιτό, υγιές, ασφαλές, όμορφο και καλοσχεδιασμένο χώρο.
 • Η αρχιτεκτονική είναι μια κατασκευαστική διαδικασία που ως στόχο έχει να δώσει μορφή σε διάφορες λειτουργίες της ζωής.
 • Η αρχιτεκτονική λύνει προβλήματα. Καλύπτει ανάγκες του ατόμου και της κοινωνίας. Βελτιώνει τη σχέση μας με τον χώρο.
 • Η αρχιτεκτονική είναι εργαλείο που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας.
 • Η αρχιτεκτονική έχει κοινωνικό αντίκτυπο.
 • Η αρχιτεκτονική είναι τέχνη.
 • Η αρχιτεκτονική είναι επιστήμη.
 • Η αρχιτεκτονική δεν ασχολείται μόνο με την εσωτερική διακόσμηση.
 • Η αρχιτεκτονική δεν πρέπει να εξαντλείται σε φανταχτερά και ακριβά υλικά και αντικείμενα.
 • Η αρχιτεκτονική αποτελεί εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και διάδραση.
 • Η αρχιτεκτονική οφείλει να είναι σε αρμονία με το τοπίο που την περιβάλλει.
 • Η αρχιτεκτονική οφείλει να βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.